Bộ Quốc phòng đồng tình phương án chuyển 14 cơ quan về Tây Hồ Tây


– Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu tài chính cho phương án cho việc di dời 13 trụ sở bộ ngành và cơ quan trung ương tại khu vực Mễ Trì Hạ/Tây Hồ Tây là khoảng 11.897 tỉ đồng…