Đề xuất mới biến ‘start-up’ thành nỗi ám ảnh của chung cư?


Nhằm khuyến khích phong trào khởi nghiệp trong giới trẻ, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị cho phép startup được đăng ký kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Source link