Liều mạng ký hợp đồng bán nhà dù không phải chủ đầu tư


Công ty TNHH Đầu tư CTP Đại Dương đã bị Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị xử phạt 275 triệu đồng.