Sở hữu hàng chục triệu m2 đất, lợi nhuận ‘ông lớn’ sông Đà thấp kỷ lục


– Sở hữu khối tài sản hơn 15.600 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế trong năm 2018 của Tổng công ty Sông Đà chỉ đạt 22,3 tỉ đồng, bằng 11% kế hoạch.

Source link